Απαραίτητα Στοιχεία για Έκδοση-Διαχείριση

1. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ  ΚΑΙ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ  (εφόσον υπάρχει)

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
3. ΚΑΘΑΡΑ ή ΜΙΚΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
4. ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ
5. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ-ΕΝΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
6. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ-ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
7. ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΚΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (εάν υπάρχουν)


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

1. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «i-HOME»
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΛΕΓΜΕΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
3. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
4. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ-ΕΝΟΙΚΩΝ
5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (συν. καθαρισμού, συντ. ανελκυστήρα, προμηθευτής πετρελαίου, υδραυλικός, ηλεκτρολόγος  κ.τ.λ.)