Έκδοση & Είσπραξη Κοινοχρηστων

Η εταιρία μας έχοντας διαπιστώσει ότι ένα από τα βασικά προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο διαχειριστής είναι η είσπραξη των κοινόχρηστων, για το οποίο θα πρέπει να αφιερώσει χρόνο και κόπο, αλλά πολλές φορές και προσωπικά του χρήματα για να είναι σε θέση να καλύψει τα κοινόχρηστα έξοδα της πολυκατοικίας που εκπροσωπεί, προσφέρει την υπηρεσία της έκδοσης και είσπραξης των κοινοχρήστων δίνοντας άμεσα λύση σε αυτό το πρόβλημα.

   Ο διαχειριστής οφείλει να προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση των κοινοχρήστων μαζί με τα πάγια έξοδα της πολυκατοικίας. Η συγκεντρωτική κατάσταση αναρτάται στην είσοδο της πολυκατοικίας με αναγραφή της ημερομηνίας και της ώρας της είσπραξης και διανέμονται τα ειδοποιητήρια με την ανάλυση των εξόδων των χώρων που συμμετέχουν.

   Στην συνέχεια γίνεται η είσπραξη από εκπρόσωπο της εταιρείας μας, η οποία αν δεν ολοκληρωθεί επαναλαμβάνεται κατόπιν ενημέρωσης των ενοίκων μέσω ανακοίνωσης που τοποθετείτε στην είσοδο της πολυκατοικίας. Μετά την ολοκλήρωση των εισπράξεων, πραγματοποιείτε παράδοση των χρημάτων στον διαχειριστή.