Οικονομική Διαχείριση

Μέσω του προγράμματος της οικονομικής διαχείρισης της πολυκατοικίας, η εταιρεία μας απαλλάσσει τον κάθε ένοικο από τα βάρη της ανάληψης των καθηκόντων που κατέχει ο ρόλος του διαχειριστή.

H υπηρεσία περιλαμβάνει:
 * Συλλογή των κοινόχρηστων λογ/σμών (ΔΕΗ, ΕΥΑΘ, Φ.ΑΕΡΙΟ)
 * Παρακολούθηση της στάθμης του πετρελαίου και καταγραφή των ωρών αυτονομίας.
 * Έκδοση των κοινόχρηστων δαπανών
 * Αποστολή και ανάρτηση των μηχανογραφημένων εντύπων με ενημέρωση της ημερομηνίας και της ώρας της είσπραξης
 * Είσπραξη των κοινοχρήστων μέσω εκπροσώπου της εταιρείας
 * Πληρωμή των συνεργείων (συν. καθαρισμού, συντ. ανελκυστήρα, καυστήρα κ.λ.π) και των κοινόχρηστων λογ/σμών
 * Τήρηση βιβλίου εσόδων – εξόδων με δυνατότητα ελέγχου αυτού ανά πάσα στιγμή από την διαχειριστική επιτροπή για την ύπαρξη απόλυτης διαφάνειας των συναλλαγών της πολυκατοικίας
 * Άμεση ενημέρωση του αποθεματικού ταμείου