Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

Καλούνται οι ιδιοκτήτες-ενοικιαστές της πολυκατοικίας ______________________________ αρίθμ. ___________ σε Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις ______________________ ημέρα ___________________ και ώρα ____________ στην είσοδο της πολυκατοικίας με τα παρακάτω  θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.
2.
3.

                  
       
 Εκ της διαχειρίσεως