Πρακτικό Συνελευσης

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ _____________________ ΗΜΕΡΑ __________________ ΚΑΙ ΩΡΑ ______________ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ __________________________________________ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ:

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ:
1.


2.


3.


ΟΝΟΜ/ΜΟ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ               ΔΙΑΜ/ΣΜΑ        ΥΠΟΓΡΑΦΗ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.